HotelBee

HotelBee

A e dini se?

Generate branded invoices for your clients

Docly

Kategorite e Produkteve

Estimated reading: 1 minute 50 views

Ku mund te gjej Kategorite e Produkteve?

Klikoni menune POS qe ndodhet ne te majten tuaj dhe pastaj klikoni Kategorite e Produkteve ne menune lart.

Si mund te shtoj nje kategori produkti?

Nese deshironi te shtoni nje kategori produkti klikoni butonin + qe ndodhet ne faqen e Kategorive te Produkteve.

Vendosini emrin kategorise dhe klikoni ruaj.

Si mund te ndryshoj emrin e nje kategorie produkti?

Nese deshironi te ndryshoni emrin e nje kategori produkte klikoni siper emrit qe deshironi te ndryshoni. Ndryshoni emrin dhe klikoni ruaj. 

Si mund te fshi nje kategori produkti?

Gjeni kategorine e produktit qe deshironi te fshini nga lista dhe chekojeni ate dhe pastaj klikoni ne ikonen fshi te selektuarat. 

Si mund te gjej nje kategori produkti?

Klikoni mbi ikonen e kerkimit. 

Share this Doc
CONTENTS
sqAlbanian