Menaxhimi i Klienteve

Klientet dhe te dhenat e tyre

152 views July 6, 2019 admin 2

Per te shikuar gjithe klientet e regjistruar kaloni tek Recepsioni (Frontoffice) -> Klientet

Nga tabela e klienteve mund te eksportoni listen si pdf per print apo csv. Me ane te butonit + (1) mund te shtoni klient te ri.

Duke klikuar mbi nje klient ju mund te shihni gjithe profilin e tij.

  1. Tregon emrin e klientit dhe me poshte jane gjitha informacionet ne lidhje me te.
  2. Me ane te ketij butoni mund te ndryshoni te dhenat e klientit.
  3. Rezervimet e klientit, eshte i gjithe historiku i rezervimeve te atij klienti.
  4. Te dhenat e fatures, jane te listuara gjitha faturat qe jane ne emer te ketij klienti.
  5. Ketu keni listen me dokumentet e bashkangjitur
  6. Shenime

Was this helpful?