Financa

Rregullimi i cmimeve dhe paketave

29 views July 9, 2019 admin 0

Per te shtuar disa variante cmimi mbi nje dhome per te njejtat data ju mund te kaloni tek Menaxhimi (Backoffice) -> Tarifat

Shtoni nje cmime per dhome me ane te formes meposhte:

  1. Vendosni nje emer per cmimin
  2. Vendosni nje kategori
  3. Zgjidhni sherbimet qe perfshihen brenda atij cmimi
  4. Zgjidhni dhomat per te cilat doni te aplikoni kete cmim dhe pastaj datat dhe ditet per te cilat eshte i vlefshem cmimi
  5. Ne fund vendosni cmimin si dhe mund te vendosni edhe nje Minimum netesh qendrimi per te cilen eshte e vlefshme kjo oferte.
Tags:

Was this helpful?