Hoteli

Si te shtoni nje dhoma ose ta modifikoni

43 views July 6, 2019 admin 1

Per te shtuar nje dhome (ose modifikuar) kaloni tek Menaxhimi (Backoffice) -> Dhomat

Per te shtuar nje dhome kliko butonin (1) + (ose per te modifkuar nje dhome thjesht klikoni mbi dhomen.

Me pas do ju hapet formulari i te dhenave te dhomes. Ne fillim duhet te zgjidhni llojin e dhomes. Ju mund te plotesoni vetem emrin e dhomes, pjesa tjeter plotesohet vete nga te dhenat qe jane tek lloji i dhomes.

Was this helpful?