Rezervimet

Te dhenat e nje Rezervimi

68 views July 6, 2019 admin 0

Ne momentin qe klikoni nje rezervim do ju hapet pamja si meposhte

 1. Eshte emri i klientit kryesor ne rezerivm. Posht emrit te tij jane te dhenat e kontaktit dhe te dhenat personale.
 2. Jane butonat per te ndryshuar statusin e rezervimit.
  Checkin: kur klienti vjen ne hotel
  Checkout: kur klienti largohet nga hoteli
  Anullo: kur klienti nuk eshte paraqitur
  Pritje: kur kemi nje rezervim te pakonfirmuar
 3. Ketu mund te modifikoni daten e rezervimit si dhe te ndryshoni dhomat
 4. Te dhenat e rezervimit tregojne informacionin e pergjithshem rreth atij rezervimi
 5. Te dhenat e akomoditmi tregojne dhomat qe ka ky rezervim
 6. Te dhenat e fatures tregon faturat qe i perkasin ketij rezervimi
 7. Te dhenat financiare tregon pagesat e kryera
 8. Ketu shfaqen dokumentet qe i jane bashkangjitur rezervimit sic eshte pdf, docx etj
 9. Shenimet
 10. Te dhenat e klienteve te tjera qe jane brenda ketij rezervimi

Was this helpful?