Si të lidheni me Booking.com

Estimated reading: 1 minute 565 views

Hyni në Booking.com

Së pari ju duhet të identifikoheni me kredencialet tuaja aktive ne https://account.booking.com/

Shkoni tek "Connectivity provider"

Kur të identifikoheni në llogarinë tuaj të booking, do të shihni këtë pamje më poshtë:

Klikoni në ikonën e llogarisë dhe kërkoni për "Connectivity provider". 

Gjeni Beds24.

Kërkoni në "Connectivity provider " për Beds24

Zgjidhni veçoritë për t'u integruar me Channel manager.

Prisni për konfirmim.

Kerkesa juaj eshte derguar nëse shihni këtë pamje:

Leave a Comment

Share this Doc

Si të lidheni me Booking.com

Or copy link

CONTENTS
sqAlbanian