POS Dashboard

Estimated reading: 1 minute 408 views

Ku mund te gjej POS?

Ju mund të gjeni POS në menunë e majtë.
TKjo është pamja e panelit të POS. Aty mund të shihni disa informacione mbi ecurine e prones tuaj sot. 

Share this Doc

POS Dashboard

Or copy link

CONTENTS
sqAlbanian