Konfigurimi i printerave

Estimated reading: 2 minutes 125 views

Së pari ju duhet të shkoni te moduli POS.

Në menunë e sipërme gjeni Pikat e Prodhimit dhe klikoni mbi të. Tani duhet të klikoni mbi download siç tregohet në foton më poshtë.


Pasi të klikoni download do të shihni këtë faqe dhe duhet të klikoni përsëri download.

Pasi ta keni shkarkuar me sukses këtë file, duhet ta hapni atë. Tani do të shihni një zip file të hapur. Pasi të hapet file, duhet të kërkoni filen nën emrin "Tray" dhe ta hapni atë. Tani duhet të kërkoni file nën emrin "out" siç tregohet më poshtë dhe ta hapni atë.

Pasi të hapni file "out", duhet të hapni aplikacionin siç e shihni më poshtë.

Pas hapjes së aplikacionit, duhet të përfundoni konfigurimin duke ndjekur udhëzimet në aplikacion.

Pas përfundimit të konfigurimit, do të shfaqet një dritare që mund ta shihni në foton më poshtë. Ju duhet të klikoni "Yes".

Pasi të klikoni "Yes", një dritare e re do të hapet në ekranin tuaj siç e shihni më poshtë. Ju duhet të klikoni në butonin siç mund ta shihni në foton më poshtë.

Pas shkarkimit, duhet të hapni aplikacionin dhe të filloni konfigurimin siç e shihni më poshtë.

Pasi të keni përfunduar konfigurimin duke ndjekur udhëzimet në aplikacion, do të ktheheni në faqen siç shihni më poshtë dhe klikoni OK.

Pasi të klikoni OK, ju keni instaluar me sukses konfigurimin dhe për t'u siguruar që e keni bërë saktë, kontrolloni në këndin e poshtëm djathtas nëse mund të shihni ikonën e gjelbër siç tregohet më poshtë.

Leave a Comment

Share this Doc

Konfigurimi i printerave

Or copy link

CONTENTS
sqAlbanian