HotelBee Financa

Moduli i kontabilitetit i HotelBee është krijuar për të thjeshtësuar menaxhimin financiar për hotelet dhe bizneset e mikpritjes. Ai ofron një zgjidhje gjithëpërfshirëse për të menaxhuar aspekte të ndryshme financiare si llogaritë e arkëtueshme, llogaritë e pagueshme, librin kryesor financiar, taksat dhe më shumë.

Services Hero Ornament
invoices 668x661 1

Thjeshtësoni kontabilitetin tuaj me HotelBee

Moduli i kontabilitetit të Hotelbee është krijuar për të thjeshtësuar menaxhimin financiar për hotelet dhe bizneset e tjera të mikpritjes. Me këtë modul, ju mund të gjurmoni të dhënat financiare në kohë reale, të gjeneroni raporte dhe të automatizoni detyrat e kontabilitetit. Ai ofron një zgjidhje gjithëpërfshirëse që ndihmon në thjeshtësimin e operacioneve financiare, duke kursyer kohë dhe burime për pronarët dhe menaxherët e hoteleve.

Support

Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.
Shitjet

Shitjet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.
Onboarding

Onboarding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.
Product

Product

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.
Quality

Quality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.
Result

Result

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.

Faturat

HotelBee ofron modele të personalizueshme për gjenerimin e faturave dhe automatizon të gjithë procesin, nga krijimi deri te gjurmimi i pagesave. Me këtë modul, bizneset hoteliere mund të kursejnë kohë dhe të përmirësojnë saktësinë e tyre të faturimit duke ofruar një përvojë profesionale për klientët e tyre.

Services Track Line
calendar1
calendar1

Shpenzimet

Përdoruesit mund të gjurmojnë shpenzimet si qiraja, shërbimet , lista e pagave dhe furnizimet, dhe mund t'i caktojnë ato në llogari ose kategori specifike për raportim dhe analizim. Funksioni i gjurmimit të shpenzimeve integrohet gjithashtu me module të tjera ne HotelBee si sistemi POS, duke i lejuar përdoruesit të gjurmojnë shpenzimet bazuar në lëvizjet e stokut dhe aktivitete të tjera të lidhura me POS-in. Me veçorinë e gjurmimit të shpenzimeve të HotelBee, bizneset mund të fitojnë shikueshmëri më të mirë në shpenzimet e tyre dhe të marrin vendime të informuara financiare.

Services Track Line

Multi-currency support

Me suport për monedha të shumta, moduli i kontabilitetit të HotelBee mund të trajtojë transaksionet financiare nga kliente në të gjithë botën.

Services Track Line
calendar1
calendar1

Raporte gjithëpërfshirëse

Moduli i kontabilitetit ofron raporte gjithëpërfshirëse, duke përfshirë bilancet, pasqyrat e të ardhurave dhe pasqyrat e levizjeve të parasë, duke ju mundësuar të merrni vendime të informuara financiare.

Services Track Line

Menaxhimi i sigurt i të dhënave

Moduli i kontabilitetit i HotelBee siguron që të dhënat tuaja financiare të jenë të sigurta , me encryption të avancuar dhe backups te rregullt për të parandaluar humbjen e të dhënave.

Services Track Line
dashboard web

Cfare thonë përdoruesit tonë

Vlerësime

“As a hotel manager, I love how HotelBee consolidates all my key operations into a single intuitive platform.”

Daniela A.

“When it comes to making hotel reservations, I have a personal recommendation for Hotelbee. Their app makes reservations a lot easier to do and is very user-friendly. ”

Jitender S.

“The management system is a smooth sailing one, the interface, the system- everything works good for me.”

Vedika S.

Start building high performing websites

Join over 200+ tech companies already using UiCore:

logo 1 2
logo 2 2
logo 3 2
logo 4 2
logo 5 2
logo 6 2

Zgjidhje e nevojshme për Hotelin tuaj

HotelBee Logo

Partneri juaj për operim Hoteli të thjeshtë

Zgjidhje e plotë

*Please note some of the screenshots on this website are still being updated to HotelBee’s new version interface

Burimet

Copyright: © 2024 HotelBee Inc. All Rights Reserved. by Strowberry Code.

  • Produktet
  • ZgjidhjeNEW
  • Çmimet
This is a staging enviroment