HotelBee është ndërtuar për Menaxherë

Share team inboxes

Dashboard i centralizuar i HotelBee lejon menaxherët e përgjithshëm të menaxhojnë të gjitha aspektet e operacioneve të hotelit të tyre nga një vend, duke përfshirë rezervimet, inventarin, faturat dhe më shumë. Kjo thjeshton detyrën e menaxhimit të një hoteli, duke i lejuar menaxherët e përgjithshëm të fokusohen në planifikimin strategjik dhe detyra të tjera kritike.

Deliver instant answers

An all-in-one customer service platform that helps you balance everything your customers need to be happy.

Manage your team with reports

Measure what matters with Untitled’s easy-to-use reports. You can filter, export, and drilldown on the data.

hotelbee for manager

How HotelBee Can Help General Managers

For general managers, HotelBee provides a comprehensive overview of hotel operations, including occupancy rates, revenue, expenses, and more. This information can help general managers make informed decisions about staffing, investments, and other important aspects of hotel management.

Menaxhimi i centralizuar

Dashboard i centralizuar i HotelBee lejon menaxherët e përgjithshëm të menaxhojnë të gjitha aspektet e operacioneve të hotelit të tyre nga një vend, duke përfshirë rezervimet, inventarin, faturat dhe më shumë. Kjo thjeshton detyrën e menaxhimit të një hoteli, duke i lejuar menaxherët e përgjithshëm të fokusohen në planifikimin strategjik dhe detyra të tjera kritike.

Menaxhim i mardhënieve me klientet

Mjetet e CRM të HotelBee u mundësojnë menaxherëve të përgjithshëm të menaxhojnë profilet e klienteve, të gjurmojnë preferencat e klienteve dhe të menaxhojnë komunikimin me klientet. Kjo ndihmon në ndërtimin e marrëdhënieve të forta me klientet, duke çuar në përmirësimin e kënaqësisë së klienteve.

Analizime në kohë reale

Me mjetet e fuqishme analizuese të HotelBee, menaxherët e përgjithshëm mund të fitojnë një kuptim gjithëpërfshirës të performancës së hotelit të tyre në kohë reale. Kjo përfshin gjurmimin e të ardhurave, normat e zenies dhe tregues të tjerë kyç të performancës. Duke pasur akses në këto të dhëna, menaxherët e përgjithshëm mund të marrin vendime të informuara dhe të ndërmarrin hapa proaktivë për të optimizuar operacionet e hotelit të tyre.

Services Track Line

Marketingu dhe Distribucioni

HotelBee ofron mjete të fuqishme marketingu dhe distribucioni , duke lejuar menaxherët e përgjithshëm të arrijnë një audiencë më të gjerë dhe të bëjnë më shumë rezervime. Kjo përfshin integrimin me agjencitë kryesore të udhëtimit në internet (OTA), mjetet e marketingut të rrjeteve sociale dhe kanale të tjera të distribucionit. Duke përdorur këto mjete, menaxherët e përgjithshëm mund të maksimizojnë evidentimin e hotelit të tyre dhe të sjellin më shumë të ardhura.

Start building high performing websites

Join over 200+ tech companies already using UiCore:

logo 1 2
logo 2 2
logo 3 2
logo 4 2
logo 5 2
logo 6 2

Zgjidhje e nevojshme për Hotelin tuaj

  • Produktet
  • ZgjidhjeNEW
  • Çmimet
This is a staging enviroment