HotelBee është ndërtuar për Grupe Hotelesh

Share team inboxes

Dashboard i centralizuar i HotelBee lejon menaxherët e përgjithshëm të menaxhojnë të gjitha aspektet e operacioneve të hotelit të tyre nga një vend, duke përfshirë rezervimet, inventarin, faturat dhe më shumë. Kjo thjeshton detyrën e menaxhimit të një hoteli, duke i lejuar menaxherët e përgjithshëm të fokusohen në planifikimin strategjik dhe detyra të tjera kritike.

Deliver instant answers

An all-in-one customer service platform that helps you balance everything your customers need to be happy.

Manage your team with reports

Measure what matters with Untitled’s easy-to-use reports. You can filter, export, and drilldown on the data.

hotel chain hb scaled

How HotelBee Can Help Hotel Chains

Menaxhimi i centralizuar

HotelBee ofron një sistem të centralizuar menaxhimi, duke lejuar grupet e hoteleve të menaxhojnë të gjitha pronat e tyre nga një dashboard i vetëm.

Raporte të personalizueshëm

Me mjetet e raportimit të HotelBee, grupet e hoteleve mund të krijojnë raporte të personalizuara për çdo hotel ose të shikojnë një raport të konsoliduar në të gjitha hotelet.

Optimizo operacionet

Softwer-i PMS dhe POS gjithëpërfshirës i HotelBee mund të thjeshtësojë operacionet në të gjitha pronat në një grup hoteli, nga rezervimet dhe regjistrimet deri te menaxhimi i inventarit dhe shitjet.

Services Track Line

Eksperincë më e mirë e klientëve

Me mjetet CRM të HotelBee, grupet e hoteleve mund të menaxhojnë profilet dhe preferencat e klienteve në të gjitha hotelet, duke ofruar një përvojë të personalizuar për klientet e tyre.

Start building high performing websites

Join over 200+ tech companies already using UiCore:

logo 1 2
logo 2 2
logo 3 2
logo 4 2
logo 5 2
logo 6 2

Zgjidhje e nevojshme për Hotelin tuaj

  • Produktet
  • ZgjidhjeNEW
  • Çmimet
This is a staging enviroment