Menaxhim Hoteli

HotelBee është krijuar për të ndihmuar hotelierët të përmirësojnë operacionet e tyre, të rrisin efikasitetin dhe të përmirësojnë përvojën e përgjithshme të klienteve për të gjitha llojet e akomodimeve. 

Services Hero Ornament
website hotelbee mockup pms

Zbuloni Potencialin e Hotelit Tuaj

HotelBee PMS lejon menaxherët e hoteleve të gjurmojnë rezervimet dhe informacionin e klienteve, të menaxhojnë inventarin e dhomave dhe të automatizojnë proceset e check-in dhe check-out. Sistemi ofron një panel kontrolli miqësor për përdoruesit që shfaq informacione në kohë reale mbi occupancy, të ardhurat dhe metrics e tjera kryesore. Përveç veçorive kryesore, HotelBee ofron disa mjete të tjera të dobishme, duke përfshirë personalizimin e llojeve te dhomave, caktimin automatik të dhomës dhe integrimet e pamjes kryesore.

Support

Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.
Shitjet

Shitjet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.
Onboarding

Onboarding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.
Product

Product

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.
Quality

Quality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.
Result

Result

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.

Rezervimeve

The bookings calendar allows hotel staff to manage reservations, check room availability, and make bookings easily. It provides a visual representation of room availability, allowing staff to quickly see which rooms are available on a specific date. Assign reservations for maximum room availability.

Services Track Line
calendar
dashboard hotelbee

Operacionet e Front Desk

PMS i HotelBee përfshin një funksion të menaxhimit të front desk që i mundëson stafit të kontrollojë klientet brenda dhe jashtë, shpejt dhe me efikasitet. Funksioni i lejon stafit të shikojë detajet e klienteve, të krijojë key rooms dhe të kontrollojë klientet brenda dhe jashtë dhomave të tyre, të gjitha në një vend.

Services Track Line

Pastrimi

Funksioni i pastrimit i lejon stafit të hotelit të shikojë një listë të detajuar të të gjitha dhomave që duhet të pastrohen, së bashku me informacionin për klientet që qëndrojnë në secilën dhomë dhe datat e tyre të hyrjes dhe daljes. Stafi i pastrimit më pas mund të caktohet në dhoma të veçanta dhe tu jepen udhëzime se çfarë duhet bërë. Kur stafi i pastrimit përfundon detyrat e tij, ata mund të përditësojnë statusin e çdo dhome në kohë reale, duke treguar nëse është e pastër, e papastër ose ka nevojë për me shume vëmendje

Services Track Line
hosekeeping
property reservations list

Menaxhimi i Tarifave

Funksionaliteti i menaxhimit të tarifave i lejon stafit të hotelit të rregullojë lehtësisht tarifat e dhomave bazuar në kërkesën, eventet speciale apo faktorë të tjerë. Ai siguron informacion në kohë reale për çmimet dhe i mundëson stafit të menaxhojë zbritjet dhe promovimet.

Services Track Line

Dashboard

Dashboard i PMS të HotelBee ofron një përmbledhje të të gjitha aspekteve të rëndësishme të funksionimit të një hoteli në një vend. Është projektuar për të qenë miqësor dhe intuitiv, duke i lejuar stafit të hotelit të aksesojë dhe të menaxhojë lehtësisht veçori të ndryshme të PMS. Dashboard përfshin përditësime në kohë reale për disponueshmërinë e dhomave, rezervimet, check-ins dhe check-outs.

Services Track Line
dashboard hotelbee

Cfare thonë përdoruesit tonë

Vlerësime

“As a hotel manager, I love how HotelBee consolidates all my key operations into a single intuitive platform.”

Daniela A.

“When it comes to making hotel reservations, I have a personal recommendation for Hotelbee. Their app makes reservations a lot easier to do and is very user-friendly. ”

Jitender S.

“The management system is a smooth sailing one, the interface, the system- everything works good for me.”

Vedika S.

Start building high performing websites

Join over 200+ tech companies already using UiCore:

logo 1 2
logo 2 2
logo 3 2
logo 4 2
logo 5 2
logo 6 2

Zgjidhje e nevojshme për Hotelin tuaj

HotelBee Logo

Partneri juaj për operim Hoteli të thjeshtë

Zgjidhje e plotë

*Please note some of the screenshots on this website are still being updated to HotelBee’s new version interface

Burimet

Copyright: © 2024 HotelBee Inc. All Rights Reserved. by Strowberry Code.

  • Produktet
  • ZgjidhjeNEW
  • Çmimet
This is a staging enviroment