Channel Manager

Me channel manager ne ndihmojmë menaxherët e hoteleve të menaxhojnë në mënyrë efikase inventarin dhe tarifat e dhomave të tyre nëpër platforma të shumta rezervimesh online. Ndihmon për të rritur occupancy rates, për të reduktuar rezervimet e tepërta dhe për të thjeshtuar procesin e distributimit.

Services Hero Ornament
hotelbee dashboard website

Menaxhoni me Lehtesi Rezervimet Tuaja Online

Me channel manager, mund të lidheni lehtësisht me agjencitë e udhëtimit online(OTA) dhe kanale të tjera rezervimi për të menaxhuar inventarin dhe tarifat tuaja, për të përditësuar disponueshmërinë në kohë reale dhe për të marrë rezervime nga burime të shumta në një sistem të centralizuar. Channel manager ju lejon gjithashtu të optimizoni strategjinë tuaj të çmimeve duke ofruar mjete dhe analiza të avancuara të menaxhimit të tarifave për t'ju ndihmuar të merrni vendimet e duhura.

Support

Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.
Shitjet

Shitjet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.
Onboarding

Onboarding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.
Product

Product

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.
Quality

Quality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.
Result

Result

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Sit enim nec, proin faucibus nibh et sagittis a. Lacinia purus ac amet.

Menaxhimi i inventarit ne kohe reale

Me Channel Manager të HotelBee, ju mund të menaxhoni inventarin e dhomave tuaja në shumë kanale rezervimesh në kohë reale. Kjo siguron që disponueshmëria juaj të jetë gjithmonë e përditësuar dhe të shmangë rezervimin e tepërt.

Services Track Line
hotelbee dashboard
Marketing Agency Platforms Image

Distributim i centralizuar

Channel Manager i HotelBee ju mundëson të menaxhoni tarifat dhe inventarin tuaj nga një dashboard i centralizuar, duke e bërë më të lehtë përditësimin dhe distributimin e tarifave dhe disponueshmërisë tuaj në të gjitha kanalet tuaja të lidhura.

Services Track Line

Sinkronizimi automatik

Channel manager sinkronizon automatikisht disponueshmërinë dhe tarifat e dhomës tuaj në të gjitha kanalet tuaja të lidhura. Kjo eliminon nevojën për përditësime manuale dhe ju kursen kohë.

Services Track Line
hotelbee reservation crs
Screenshot 3 1

Rritja e Shitjeve

Me një Channel Manager mund të ndihmoni në rritjen e shitjeve duke i lejuar hotelierët të shpërndajnë inventarin e tyre nëpër kanale të shumta në internet, si OTA, GDS dhe metasearch engines. Duke u lidhur me një gamë më të gjerë kanalesh, hotelet mund të arrijnë më shumë kliente potencialë dhe të rrisin shikueshmërinë e tyre në internet.

Services Track Line

Ndaloni Rezervimet e Tepërta

Sapo të bëhet një rezervim në një kanal, inventari përditësohet automatikisht në të gjitha kanalet e tjera të lidhura, duke siguruar që e njëjta dhomë të mos shitet dy herë. Kjo ndihmon për të reduktuar rrezikun e rezervimeve të tepërta dhe nevojën për të përditësuar manualisht inventarin nëpër kanale të shumta, duke kursyer kohë dhe duke shmangur gabimet e kushtueshme.

Services Track Line
arrival today

Cfare thonë përdoruesit tonë

Vlerësime

“As a hotel manager, I love how HotelBee consolidates all my key operations into a single intuitive platform.”

Daniela A.

“When it comes to making hotel reservations, I have a personal recommendation for Hotelbee. Their app makes reservations a lot easier to do and is very user-friendly. ”

Jitender S.

“The management system is a smooth sailing one, the interface, the system- everything works good for me.”

Vedika S.

Start building high performing websites

Join over 200+ tech companies already using UiCore:

logo 1 2
logo 2 2
logo 3 2
logo 4 2
logo 5 2
logo 6 2

Zgjidhje e nevojshme për Hotelin tuaj

HotelBee Logo

Partneri juaj për operim Hoteli të thjeshtë

Zgjidhje e plotë

*Please note some of the screenshots on this website are still being updated to HotelBee’s new version interface

Burimet

Copyright: © 2024 HotelBee Inc. All Rights Reserved. by Strowberry Code.

  • Produktet
  • ZgjidhjeNEW
  • Çmimet
This is a staging enviroment