Pastrimi

Moduli pastrimit i HotelBee është krijuar për të përmirësuar operacionet e pastrimit të hoteleve dhe objekteve të tjera të akomodimit. Ky modul ndihmon stafin të menaxhojë pastrimin dhe mirëmbajtjen e dhomave të klienteve dhe zonave të tjera të hotelit, duke siguruar që ato të mbahen gjithmonë të pastra dhe të rregullta për klientet.

Services Hero Ornament
hosekeeping

Menaxhimi i Pastrimit

Caktimi dhe menaxhimi i detyrave

Moduli i pastrimit i HotelBee lejon caktimin e lehtë të detyrave të pastrimit, me aftësinë për të personalizuar listat kontrolluese të pastrimit për çdo lloj dhome. Kjo siguron që personelit të shërbimit të pastrimit t'i jepen udhëzime të qarta se cilat detyra duhet të kryhen dhe kur duhet të kryhen ato.

Përditësimet e statusit të dhomës në kohë reale

Stafi i pastrimit mund të përditësojë statusin e çdo dhome ndërsa e pastron atë, duke lejuar që front desk dhe stafi drejtues të kenë shikueshmëri në kohë reale se cilat dhoma janë të disponueshme për tu rezervuar dhe cilat kanë nevojë për vëmendje të mëtejshme.

I aksesueshëm në celular

Veçoria e pastrimit të HotelBee është i aksesueshem në pajisjet celulare, duke i lejuar stafit të pastrimit të menaxhojë detyrat dhe të përditësojë statuset e dhomës gjatë lëvizjes. Kjo ndihmon për të përmirësuar efikasitetin dhe produktivitetin, si dhe ofron një përvojë më të qetë të klienteve.

hosekeeping hotelbee module
reservation statuses

Zgjidhje e nevojshme për Hotelin tuaj

HotelBee Logo

Partneri juaj për operim Hoteli të thjeshtë

Zgjidhje e plotë

*Please note some of the screenshots on this website are still being updated to HotelBee’s new version interface

Burimet

Copyright: © 2024 HotelBee Inc. All Rights Reserved. by Strowberry Code.

  • Produktet
  • ZgjidhjeNEW
  • Çmimet
This is a staging enviroment